Steun ons bouwproject.


STEUN ONS BOUWPROJECT !

Financieel
KBC: BE 36 4099 5935 3181 BIC KREDBEBB

BNP PARIBAS FORTIS: BE 50 2200 0285 9718 BIC BABEBB


Fiscaal aftrekbare giften ontvangt u door storting van € 40 of meer
op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144
van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
Wilrijkstraat 45 - 2140 Borgerhout met vermelding
BVG 5-184 Project 2012 - Zeescouts Antwerpen

Uw logo gedurende 3 jaar of langer op ons sponsorplakkaat ?

Het is mogelijk om de ZEESCOUTS AAN DE STROOM (ZAS) ook na uw overlijden te blijven steunen door uw vermogen of een deel ervan via testament aan het ZAS te schenken.
Hoe kunt u de ZEESCOUTS AAN DE STROOM begunstigen in uw testament?

Er zijn verschillende manieren waarop u het ZAS kunt begunstigen in uw testament, we zetten ze hieronder op een rij:


  • Bijzonder legaat

  • Duolegaat

  • Legaat ten algemene titel

  • Algemeen legaat

  • Fonds op naam


Bijzonder legaat:

U laat een heel specifiek goed (bvb juwelen, huis, …) of een welbepaalde geldsom na. Neem contact op met uw notaris.


Duolegaat:

Duo-legaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde (vereniging) een legaat krijgt op voorwaarde dat deze de successierechten van de andere begunstigde(n) (doorgaans een particulier) betaalt.

Wordt heel vaak gebruikt indien de persoon geen erfgenamen heeft in rechtstreekse lijn.


Legaat ten algemene titel:

Het toekennen van een breukdeel aan een persoon of een vereniging. Contacteer uw notaris.


Algemeen legaat:

Het toekennen van de totale nalatenschap aan één of meerdere personen of verenigingen.  Contacteer uw notaris.


Fonds op naam

Een fonds op naam is een aparte entiteit opgericht door één of meerdere personen, die bij leven of bij overlijden (een deel van) het vermogen aan een goed doel wil schenken.

De oprichters kiezen zelf het doel van het fonds, voor zover het strookt met het algemeen belang en ten behoeve van de samenleving.

Een fonds op naam kan opgericht worden voor bepaalde of onbepaalde duur.
Meer informatie over “Fonds op naam” vindt u bij de Koning Boudewijnstichting

U kunt desgewenst ook contact opnemen met onze raadsman of info@zasantwerpen.beBericht geplaatst op : 31-12-2014