ZAS-beschermcomité,

Voorzitter:
Marc Van Peel (CD&V), Schepen bevoegd voor haven, industrie en werk

Leden (alfabetisch):
Nabilla Ait Daoud (N-VA), Schepen voor jeugd, kinderopvang, leefmilieu en dierenwelzijn
Cathy Berx, Provinciegouverneur Antwerpen
Kapt. Patrick Blondé, Algemeen directeur Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Ludwig Caluwé (CD&V), Gedeputeerde Provincie Antwerpen
Paul Cordy (N-VA), Districtsvoorzitter Antwerpen
Hilde Crevits (CD&V), Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Christiaan De Block, COO Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Koen De Groof, Commercieel directeur cvba Brabo
Rudi De Meyer, Directeur VOKA Havenvereniging
Kapt. Jacques D’Havé, Administrateur-generaal  Maritieme Dienstverlening en Kust
Guy Huyghe, Voorzitter Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum vzw
Wilfried Lemmens, Afgevaardigd bestuurder Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw
Bernard Moyson, Voorzitter Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw
Alain Pels, Voorzitter Koninklijk Belgisch Zeemanscollege vzw
Marc Persoons, Voorzitter VVW-Recrea vzw
Marc Pirenne, Gedelegeerd bestuurder Pirenne & Partners bvba
Paul Valkeniers, Afgevaardigd bestuurder CEPA cvba
Patrick Van den Bulck, Voorzitter Belgische Maritieme Liga vzw
Walter Vanderstighelen, Voorzitter Koninklijk Gallois Genootschap vzw
Xavier Van Engelen, Gewezen Directeur-generaal ASV vzw
Peter Verstuyft, Voorzitter Raad van Bestuur cvba Brabo
Jean-Jacques Westerlund, Consul-generaal van Zweden in Antwerpen
Eddy Wouters, Directeur-generaal Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw