Op 8 mei 1966 vierden de ZEESCOUTS van het V.V.K.S. hun 50-jarig bestaan. Uiteraard stond die dag ook de 1e Groep Zeescouts, genaamd naar haar stichter, in het goud. Om aan dit feit een blijvende herinnering te geven diende iets speciaals te worden gedaan.
Na lang over en weer gepraat zou het dan een „Herdenkingskapel" worden, opgebouwd in een geest van internationale scouting en samenhorigheid tussen de zeevarenden. Het is daarom dat de emblemen van de medewerkende rederijen op kunstvolle wijze in de kapel zullen worden verwerkt. Het bouwwerk zal tevens de vorm hebben van een schip.

Hoewel het bisdom weigerig stond tegenover het initiatief, werd de toelating toch verstrekt, al werd ze dan ook gegeven met de idee dat de verwezenlijking ervan toch onmogelijk was. De bouwvergunningen vanwege IMALSO, Stad Antwerpen en Ministerie van Openbare werken baarden niet de minste zorgen, laat staan moeilijkheden en de volle medewerking van deze diensten werd dan ook verkregen. Eindelijk, na een jaar palaveren met architect en „kerkelijke kunst", kon overgegaan worden tot het boren van de eerste der 25 palen waarop het bouwwerk zal rusten.
De kelder werd uitgegraven door Verkenners, Voortrekkers, doch in hoofdzaak door Oud-Scouts.

't Was een moeilijke opdracht, die wel enigszins onderschat werd.
Naarmate echter dat de werken vorderen komt langs verschillende kanten materiele hulp opdagen. En op het ogenblik dat er gedacht werd de werken te moeten stopzetten, daalde er als het ware een reddende engel neer om te helpen.
Vanzelfsprekend had het gemakkelijker geweest het ganse werk uit te besteden aan een vast aannemer, maar de oud-zeescouts van de 1e groep wensen alles zelf te verwezenlijken. Zij hebben zich moreel verplicht dit werk uit te voeren om hun dankbaarheid te tonen ten opzichte van hun stichter, Mr. Georges, voor al het mooie dat hij hen schonk tijdens hun jeugd. Zij beweren zelfs dat zij tijdens deze werkzaamheden iets terugvinden van hun „goeie ouwe tijd".

Op 4 oktober 1965 werden de bouwwerken aangevangen en precies 4 jaar later op 18 oktober 1969 kon de kapel worden ingezegend door de toenmalige Abt van Westmalle. De herdenkingskapel Georges De Hasque werd toegewijd aan St. Petrus en Paulus.

(Bron Jaarboek 1966-67 en Jaarboek 1969-70 van Vriendenkring 13)

Kapel nodig voor een gebedsviering, doopsel of andere gelegenheid, contacteer onze kapelmeester Staf Terloo. tel.: 032324537  of stuur een e-mail naar kapel@zasantwerpen.be